Agglomeration kallas det när likartade eller relaterade ekonomiska verksamheter förläggs i mer eller mindre omedelbar geografisk närhet till varandra. Ett typiskt exempel på en agglomeration är en företagspark, där företag ofta delar på resurser och lokaler.

Sveriges största företagspark heter IDEON science park och ligger utanför Lund.
Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser idag ca 290 företag inom framför allt IT, cleantech och life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård).

Ideon ligger i norra Lund i omedelbar anslutning till Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.