Aggregerat utbud är ett makroekonomisk begrepp som beskriver det totala utbudet av varor och tjänster som företag i hela ekonomin planerar att sälja under en viss tidsperiod till en given prisnivå.

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter, såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbets-löshet, tillväxt och deflation.

Läs mer om:
Mikroekonomi och makroekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.