Andel betecknar ofta den del av innehavet man har ("ägandet") i ett aktiebolag, bostadsrättsförening, o.d.; ofta relaterat till röstlängden, d.v.s. vilket inflytande man kan utöva i föreningen eller företaget. Kan uttryckas som ett procenttal.

  • I fallet med bostadsrättsförening, andelen är insatsen dividerat med insatskapitalet. Men röstlängden är lika för alla.
     
  • I fallet med aktiebolag, andel är nominella aktievärdet dividerat med aktiekapitalet, dividerat med aktiens röstlängd (ex. 10 för B-aktier).
     

Läs mer om:
Aktiebolag
Köpa bostadsrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.