Arbetskraftskostnad mäts vanligen i kronor per timme. För många företag är arbetskraftskostnaden den största kostnadsposten av den totala produktions-kostnaden.

 I den totala arbetskraftskostnaden ingår förutom grundlön till de anställda alla de tillägg som kan tillkomma t.ex. skift- och övertidstillägg, bonusar, olika typer av prestationslön. I arbetskraftskostnaden räknas också arbetsgivaravgifter som är fastställda enligt lag samt de kostnader som uppstått genom avtal som slutits mellan fack och arbetsgivare.

I Sverige är ungefär en tredjedel av arbetskraftskostnaden att hänföra till arbetsgivaravgifter. Internationellt sett är detta bland de högsta i världen.
 

Läs mer om:
Företagets personal - medarbetarna