Vid en företagsstart eller då en större investering ska genomföras är det vanligt med ett traditionellt banklån. Ett banklån är en långfristig kredit och anpassas ofta (förhandlas) till löptid, amorteringstakt och räntenivå. 

Namn på lånen brukar vara

  • Inteckningslån; Lån mot säkerhet av pantbrev i fast eller lös egendom. Företagsinteckning är inteckning i lös egendom.
     
  • Reverslån; Lån mot borgen (namnsäkerhet) eller realsäkerhet.
     

Läs mer om:
Finansiering
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Exportkrediter
Säkerhet