Du har ett företag där de likvida medlen är slut. Samtidigt är du osäker på vilka möjligheter företaget har "för att komma igen". Företaget är på obestånd men du tycker att det ändå finns möjligheter för företaget att överleva om vissa förutsättningar kan infrias. 

Istället för att direkt begära företaget i konkurs meddelar du dina fordringsägare att betalningarna ställs in. I många fall ställer företag in betalningarna utan att berätta detta för fordringsägarna - man slutar helt enkelt att betala räkningarna.

Genom att du meddelat alla dina fordringsägare att betalningarna ställts in har du "fryst" dina skulder. Alla företaget är skyldiga pengar behandlas lika vilket är viktigt. Glöm inte heller bort att tala om för berörda myndigheter att företaget ställt in betalningarna (att t.ex. anställda berörs, skatter inte kan betalas i tid etc.)

Du har inte många dagar på dig att tänka över situationen och försöka finna lösningar. Ta omedelbart hjälp av din revisor och någon advokat. Lösningarna kan vara många, var för sig eller tillsammans. För att rekonstruera företaget kanske det krävs att företaget ingår en ackordsuppgörelse med fordringsägarna d.v.s. att samtliga avskriver en viss procentandel av sin skuld.

Det finns ingen lag som beskriver hur en betalningsinställelse ska hanteras utan det är vedertagen praxis som gäller. Har företaget ställt in betalningarna får det bara köpa det som krävs för en fortsatt drift. Betalningen av det som köps måste vara kontant.
 

Läs mer om:
Konkursförfarandet