Bulklast eller bulkgods (även massgods) är last som fraktas utan förpackning eller emballage i lastrum eller godsvagnar. Exempel på olika typer av bulklast är malm, spannmål, konstgödsel, kalk, stenkol, salt och råolja. Inom sjöfarten skiljer man på torrlastfartyg och tankfartyg. Tankfartyg transporterar olja och andra flytande kemiska produkter, medan torrlastfartyg transporterar granulat såsom kol, malm, spannmål, etc.

Järnmalmspellets är en typisk bulklast.

Läs mer om:
Transportör
Logistik
Kombiterminal
Styckegods
Lastpall
Växelflak
ISO-container

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.