Byggindustri är en industrigren som innefattar verksamhet inom byggande och kan sammanfattas med byggföretag som tillverkar hel- eller halvfabrikat eller uppför kommersiella eller icke-kommersiella fastigheter.

Ett byggföretag är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt byggnadsverksamhet, för egen (egen regi) eller för andras räkning (entreprenad-arbete).

Entreprenadformer

 • Delad entreprenad, beställaren anlitar olika entreprenörer, vanligt före 1960.
   
 • Generalentreprenad, beställare anlitar en byggentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer.
   
 • Samordnad generalentreprenad, upphandling med flera sidoentreprenörer, sedan tar byggentreprenör över under produktion, likt generalentreprenad.
   
 • Totalentreprenad, en entreprenör ansvarar för projektering och byggande.
   
 • Construction Management, CM, vanligt i USA och England där arkitekt och konsulter gör ett förslag, byggherre beslutar om CM företaget får gå vidare med projekt.
   
 • BOT-projekt, entreprenören som ansvarar för uppdraget projekterar, bygger och finansierar och driver anläggning under ett par år. Intäkter ska sedan täcka driftkostnader.

Källor

 • Byggprocessen 2008, av Uno Nordstrand, Liber AB, ISBN 978-9147-01511-5

Läs mer om:
Industri
Tillverkningsindustri
Tjänstesamhälle
Tjänsteproduktion
Tjänsteföretag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.