För de flesta företag är inte betalningsströmmarna kontinuerliga utan både inbetalningar och utbetalningar varierar kraftigt under året. För att inte råka ut för en likviditetskris kan det vara lämpligt att skaffa en kredit till företagets checkkonto. En checkkredit, checkräkningskredit.

Rent praktiskt innebär en checkräkningskredit att företaget fått tillåtelse av t ex banken att utnyttja en maximerad summa pengar utöver det tillgodohavande man har på checkkontot. Företaget får en kortvarig kredit på den summa pengar som utnyttjas. 

Kostnaden för en checkräkningskredit är en årsavgift, vanligen 1-2% av krediten, samt en räntekostnad på den summa som utnyttjas.

Checkräkningskrediten kan betraktas som både en långfristig och kortfristig finansieringskälla. Det långsiktiga ligger i att krediten oftast förnyas från år till år medan det kortsiktiga ligger i att utnyttjandet och återbetalningen av krediterna sker löpande under året.

Läs mer om:
Finansiering
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Exportkrediter
Säkerhet