Egenanställning är en sysselsättningsform som kan sägas ligga mitt emellan att vara anställd, och att vara egenföretagare. Den är liknande men inte lika det som i USA, Tyskland och Ryssland kallas Professional employer organizationPEO eller Employee leasing.

En egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda. Företaget fungerar som "arbetsgivare", medan de anställda utvecklar sina egna affärer, skaffar kunder och uppdrag. Kunderna får en faktura från egenanställningsföretaget som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde, minus en provision för det administrativa arbetet kring att ha en anställd.

Fördelen för den anställde jämfört med att vara egenföretagare är att man kan koncenterera sig på sina uppdrag och sin affärsutveckling och mindre kring det administrativa kring företaget. Det finns fortfarande oklarheter hur a-kassan bedömer den här anställningen och det skapar en osäkerhet för personer som går från arbetslöshet till anställning med hjälp av den här typen av anställning.

Egenanställning som koncept är vanligt i Europa och i USA och konceptet är på frammarsch även i Sverige. [1] Fler och fler företag för nya entreprenörer finns sedan länge och fler tillkommer, de omsätter ca 350 Mkr (2011). [2]

Tillväxtverket har intresserat sig för företeelsen och bl.a. beställt en rapport om Egenanställning – en väg till jobb för långtidsarbetslösa? [3]
 

Historik

Det första kommersiella var sannolikt Vascaia 1991 som hade ett hundratal anställda på slutet av 90-talet.

Bo Persson, vid Handelshögskolan i Stockholm, skrev Självanställningen : en ny arbetsmarknadsinstitution för 2000-talet 1999. Den beskriver en variant av egenanställning som kallas självanställning och som kräver ett kontoförande organ och en ny uppsättning regler. Idén prövades bl.a. på konferenser med arbetsmarknadens parter men har ännu inte genomförts.
 

Noter

  1.  Thomas Åberg, Tillväxtverket
  2.  Egenanställningsföretagen
  3.  Egenanställning – en väg till jobb för långtidsarbetslösa?
     

Läs mer om:
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsåtgärd
Arbetsförmåga
Social kompetens
Förvärvsarbete
Outplacement
Utbrändhet
Trygghetsrådet
Volontär

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.