Ekonomisk livslängd är något som bara finns i bokföringen. Begreppet är skapat av Skatteverket för att företagen ska ha möjlighet att göra skattemässiga avdrag för sina investeringar.

En investerings faktiska livslängd kan vara betydligt längre än den ekonomiska. Ta en persondator som exempel. Den normala avskrivningstiden, ekonomiska livslängden, är tre år. Att en persondator kan hålla betydligt längre är väl för de flesta ganska bekant.

Några vanliga ekonomiska livslängder som används är 5 år för kontorsinven- tarier, datorer 3 år, fastigheter 50 år.
 

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder