Enskild näringsverksamhet är en företagsform som kan passa dig som ensam ska starta ett mindre företag. Ibland kallas företagsformen för enskild firma.

Du som är enskild näringsidkare är själv personligt ansvarig för att avtal hålls och skulder betalas. Du måste samtidigt ha företagets ekonomi skild från din privata ekonomi. Ditt personnummer blir också företagets organisations-nummer. Ägaren kallas innehavare.
 

Krav på en enskild näringsidkare

Du som vill registrera dig som enskild näringsidkare får inte

  • vara yngre än 16 år
  • vara i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt föräldrabalken.
     

Fördelar med att vara enskild näringsidkare

  • Det finns inget krav på startkapital.
  • Det är enkelt att starta. 
     

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket