Firmateckning – enskild näringsidkare

Som enskild näringsidkare är det endast du själv som kan vara firmatecknare.

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättsligt bindande verkan.
 

Fullmakt

Många gånger kan det vara praktiskt att låta en annan person göra exempelvis bank– och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som gäller enbart för det. Blanketter för sådana fullmakter finns på banken och posten.

Om du däremot vill att någon ska få göra ”allt” i verksamheten kan du utse denna person till prokurist.
 

Läs mer om:
Företagsformer
Prokurist

Källa:
Bolagsverket