Det finns en del krav på dig som vill registrera dig som enskild näringsidkare, bland annat får du inte vara yngre än 16 år. Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste du utse en föreståndare i Sverige.

Du som vill registrera dig som enskild näringsidkare får inte

 • vara yngre än 16 år
 • vara i konkurs
 • ha näringsförbud
 • ha förvaltare.
   

Om näringsidkaren bor utomlands

Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du skaffa ett så kallat samordnings-nummer från Skatteverket för att kunna registrera dig som enskild näringsidkare. Det är ett tiosiffrigt person- eller registreringsnummer som du måste skriva i den anmälan du skickar till oss. Du måste också skicka in en kopia av ditt pass eller någon annan godkänd id-handling.

Som bosatt utomlands räknas

 • en svensk person som är folkbokförd utomlands
 • en utländsk person som bor och är folkbokförd utomlands
 • en utländsk person som bor i Sverige men som inte är folkbokförd här.
   

Om du bor utanför EES måste du utse en föreståndare

Om du är folkbokförd utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vill starta ett företag som enskild näringsidkare i Sverige, måste du utse en person som bor i Sverige som ansvarar för verksamheten. Personen kallas föreståndare.

Fullmakt

Föreståndaren ska ha en fullmakt från dig som är näringsidkare. Föreståndaren är inte personligt ansvarig för de förbindelser som han eller hon ingår i enlighet med fullmakten.

Anmäla en föreståndare

I samband med registreringen som enskild näringsidkare ska du skicka in en anmälan om vem som är föreståndare. Du ska även skicka in fullmakten för den personen. Detta måste du göra innan verksamheten kan börja.

Du kan antingen anmäla föreståndaren i e-tjänsterna på verksamt.se eller skicka in blanketten Föreståndare - enskild näringsidkare, nr 943 till Bolagsverket. Om du använder e-tjänsterna måste du skicka in fullmakten med vanlig post. Vi föreslår i så fall att du använder fullmaktstexten som står på blanketten.

Tänk på att du, förutom avgiften för nyregistreringen, måste betala en avgift för att du anmäler en föreståndare.
 

Krav på föreståndaren

En föreståndare

 • ska bo i Sverige och vara folkbokförd här
 • får inte vara under 18 år
 •  får inte vara i konkurs
 • får inte ha näringsförbud eller förvaltare.
   

Föreståndarens uppdrag

En föreståndare har ett omfattande uppdrag där han eller hon

 • binder näringsidkaren i de avtal och förbindelser som ingås i företagets namn
 • företräder näringsidkaren vid domstol och inför myndigheter
 • ansvarar för företaget här i Sverige
 • ansvarar gentemot näringsidkaren och kan bli skadeståndsskyldig om han eller hon överskrider sin behörighet eller missköter sig.
   

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket