Ett europakooperativ är en europeisk associationsform för gränsöverskridande verksamhet som liknar en ekonomisk förening.

Efter att ett europakooperativ har bildats ska det registreras i den medlemsstat där det har sitt säte. Om europakooperativet har sitt säte i Sverige ska det registreras hos Bolagsverket.

Ett europakooperativs namn (firma) måste börja eller sluta med förkortningen SCE.

EG:s förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) trädde i kraft den 18 augusti 2006 och det blev då möjligt att bilda europakooperativ.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i europakooperativet måste du ofta betala en avgift. Avgifternas storlek finner du på Bolagsverkets webbplats

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket