Förvärvsarbete (även lönearbete eller yrkesarbete) är ett socioekonomiskt begrepp som beskriver förhållandet mellan en arbetare och en arbetsgivare, där den anställda arbetaren genom ett avtal förbinder sig att sälja sin arbetskraft till arbetsgivaren. Detta sker ofta på en arbetsmarknad, och som ersättning för sitt förvärv erhåller arbetaren lön. Begreppet används för att skilja sådant arbete från hushållsarbete eller arbete som utförs ideellt och/eller utan att ge utföraren en ekonomisk inkomst. Den förvärvsanställda kan arbeta på heltid eller med viss arbetstidsförkortning, då förvärvsarbetet ofta betecknas som deltid. Ibland, främst tidigare, användes också begreppet halvtid, vilket som namnet antyder är en variant av deltidsanställning.

Begreppet lönearbete används framför allt inom marxistisk teori, och är i det sammanhanget det produktionsmedel som arbetaren kan erbjuda som en handelsvara.
 

Läs mer om:
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsåtgärd
Arbetsförmåga
Social kompetens
Egenanställning
Outplacement
Utbrändhet
Trygghetsrådet
Volontär
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.