Gerillamarknadsföring eller Guerrilla marketing är okonventionella marknadsaktiviteter ämnade för att nå maximalt resultat med minimala resurser. Typisk gerillamarknadsföring är oväntad, överraskande, okonventionell, potentiellt interaktiv och riktad för att nå målgruppen på oväntade platser. Syftet med gerillamarknadsföring är att skapa en unik, engagerande Marknadsföringoch tankeväckande effekt för att generera buzz och skapa viral spridning. Benämningen gerillamarknadsföring kommer från begreppet gerillakrigföring och bygger på principen att en liten specialiserad styrka kan attackera sina mål på ett framgångsrikt sätt genom att använda sig av okonventionella strategiska och taktiska metoder. Man använder sig av en kombination av flera andra marknadsföringsmetoder för att på så sätt öka genomslagskraften. Utmärkande för marknadsföringsmetoden är bland annat användandet av moderna medier och flera kanaler (direktreklam, produktplacering, med mera) för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp.

I Sverige grundades Miami Guerrilla Agency, den första svenska gerillabyrån, i Göteborg 2002.
 

Läs mer om:
Marknadsföring
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.