Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta på sätt som begränsar konkurrensen, till exempel att komma överens om priser eller dela upp marknader mellan sig.

Eftersom överträdelser mot dessa förbud är allvarliga har Konkurrensverket möjlighet att göra oanmälda undersökningar hos företag, så kallade gryningsräder, för att få fram bevismaterial. För att Konkurrensverket ska få genomföra en gryningsräd krävs ett beslut från Stockholms tingsrätt.

Vid en undersökning har Konkurrensverket rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen. Konkurrensverket har dessutom rätt att granska och ta kopior av bokföring och andra affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar på platsen.
 

Läs mer om:
Konkurrenslagen
Påföljder/Sanktioner vid brott mot konkurrenslagen
Förbud mot samarbete som begränsar konkurrensen
Konkurrensskyddad företagsverksamhet
 

Källa
Konkurrensverket, dec 2013