En illustratör är en person som ritar, målar eller utför grafiska blad som förlagor till illustrationer till böcker, tidskrifter, reklam- och informationsmaterial, animerad film och till andra produkter. Illustrationens uppgift är ofta att vara ett komplement till en text. Illustrationen kan ha flera olika syften. Det kan vara för att locka till uppmärksamhet, informera, förtydliga, instruera, roa eller bara vara fin.

Många illustratörer har en utbildning på konstskola, folkhögskola med bildinriktning, serietecknarskola, animationsskola eller som någon form av designer. Men det finns även många som är helt självlärda. Att arbeta som illustratör innebär oftast att man jobbar som egenföretagare då det är ganska få företag som anställer en illustratör. Istället jobbar illustratören med kortare eller längre uppdrag till flera olika uppdragsgivare eller med helt egna projekt. Det kan handla om allt från flera illustrationer till en bok, mönster till ett tryck på en handduk, en seriestrip eller kanske en enstaka bild till en reklamkampanj.

I Sverige samlas många illustratörer i organisationen Svenska tecknare. De har som uppgift att inspirera, utbilda, ge ekonomisk och juridisk rådgivning till sina medlemmar. Många samlas även hos Illustratörcentrum som har som uppgift att marknadsföra och inspirera sina medlemmar. En del illustratörer finns även representerade av en illustrationsagentur.

Några kända illustratörer

Björn Berg
Elsa Beskow
Gunnar Brusewitz
Per Demervall
Hjalmar Eneroth
Ilon Wikland
Fibben Hald
Inger Edelfeldt
Kaisa Leka
Magnus Carlsson
Lars Munck
Jenny Nyström
Eric Palmqvist
Sonja Härdin
Sven Nordqvist
Björn Landström
 

Läs mer om:
Marknadsföring
Reklam
Broschyr
Trycksaker
Text och typografi
Typsnitt
Grafisk design

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.