En indexfond – som vanligtvis är en aktiefond - är en fond som följer ett visst index i sina placeringar, exempelvis generalindex.

Företag på börsen har olika stor andel av ett aktieindexvärde. Ett företag med högt börsvärde väger tyngre och påverkar därmed i högre grad utvecklingen av index än ett mindre företag. Fondens placeringar har samma sammansättning av aktier som de som ingår i indexet. Utvecklingen av en indexfond följer därmed index.

Avgifterna är i regel låga. Risknivån kan vara mycket varierande och beroende av placeringsinriktning.

 

Läs mer om:
Fondsparande

Käll
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå