Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civil- eller högskoleingenjör, är numera ett vanligt inslag på tekniska högskolor, andra högskolor och universitet. Begreppet etablerades i branschen åren 1992–1994 som en reaktion på nya möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med dator. ADB är ett gammalt svenskt begrepp för IT till exempel ADB/AU-verksamhet bytte namn till IT-verksamhet alt. multimedia.

Exempel på informationsteknik

Internet
E-post
Intranät
Telefax
Telefoni
Radio
Television

Läs mer om:
World Wide Web
Internet
Informatik

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.