Inkurans är en värdeminskning av en vara beroende på att den är skadad, tekniskt eller modemässigt föråldrad eller liknande. Vid försäljning av en inkurant vara kan rabatt förekomma. När ett varulager värderas inför exempelvis ett bokslut måste hänsyn tas till inkurans.

Enligt inkomstskattelagen kan man göra en generell nedskrivning på hela lagret på f n (2009) 3 % på anskaffningsvärdet under förutsättning att detta värde är lägre än det som ges av lägsta värdets princip. [1]

Referenser

  1.  Thomasson, Jan; Arvidsson, Per; Lindquist, Hans; Larson, Olov; Rohlin, Lennart. Ola Håkansson. red.. Den nya affärsredovisningen (utgåva 17:2). Liber AB. sid. 266. ISBN 978-91-47-07789-2

Läs mer om:
Företagsekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.