Intaglio är en grupp trycktekniker. I samtliga intaglio-tekniker (också kallad djuptryck) använder man sig av en metallplåt, vanligtvis av koppar, där tryckfärgen stannar i de fåror och räfflor som skurits eller frätts fram av syra i plåten. Ett tryck erhålls genom att den med ett fuktat papper täckta plåten rullas genom en tryckpress; papperet tvingas ned i de graverade spåren och tar på så sätt upp färg. Tekniken används vid tryckning av vissa delar på frimärken och sedlar, för att försvåra förfalskning.

En tryckpress av intagliomodell.

 
Läs mer om:
Marknadsföring
Reklam
Broschyr
Trycksaker
Text och typografi
Typsnitt
Grafisk design
Informationsdesign

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.