Integrerad kommunikation är när allt som kommuniceras från ett företag eller en organisation är så koordinerat att det ger en tydlig helhetsbild hos målgruppen. Enkelt uttryckt handlar det om att förmedla "samma budskap i alla kanaler samtidigt". Det innebär att det skall var ett enhetligt budskap som syns i alla de kanaler som används, och att budskapet skall sändas ut enligt en fastställd tidsplan.

I botten finns en strategiskt utarbetad varumärkes- och kommunikations-plattform och företagets utseende, ord och handling som skall gälla enhetligt i alla kanaler, både internt och externt.

När ett företag eller organisation aktivt arbetar med integrerad kommunikation undviks diskrepans mellan olika kontakter med företaget, dvs. att man säger en sak och gör en annan eller att den historia man vill berätta för sin målgrupp inte kommer i en logisk följd. Integrerad kommunikation ger en större påverkan till en mindre kostnad, eftersom de olika kanalerna stödjer varandra i kommunikationen. Om man ser en sak på TV som man läst om i tidningen och hört om av kollegor så ökar trovärdigheten och intresset.

Ofta finns det också för mycket fokus på traditionella kommunikationskanaler, s.k. köpta och icke-köpta kanaler som reklam och PR, och för lite på s.k. egna kanaler som exempelvis helpdesk som målgruppen också påverkas av.


Källor
Integrerad kommunikation i praktiken - Ulf Lesley - Liber 2004

     
Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.