Oavsett verksamhetsinriktning kommer företag att ställas inför beslutet att investera eller inte. Investeringen kan gälla något som ger möjlighet till expansion men det kan också gälla en ersättningsinvestering, d.v.s. en utsliten befintlig maskin ersätts med en ny. Andra typer av investeringsbeslut kan gälla arbetsmiljön eller den yttre miljön (t.ex. minska ett utsläpp).

Ett investeringsbeslut är oftast långsiktigt d.v.s. konsekvenserna sträcker sig över flera år. Investeringen binder kapital och vid lån finns både räntekostnader och amorteringar att ta hänsyn till. Investeringens kostnader fördelas över investeringens ekonomiska livslängd. Normalt tas investeringen upp som en tillgång (anläggningstillgång) i balansräkningen och kostnaderna fördelas genom avskrivningar.

I normala fall förknippas investeringar i anläggningstillgångar med

  • inventarier
  • maskiner
  • fastigheter

Vid investeringskalkylering är det alltid svårt att uppskatta vad investeringen ger i ökade intäkter eller i sänkta kostnader. I investeringens natur är att det som kalkyleras inträffar under flera år framöver. Oftast görs en hel del grova förenklingar i beräkningarna - men trots detta är det nödvändigt att göra en investeringskalkyl.

Läs mer om:
Investeringskalkylering
Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Slutvärdemetoden
Pay-Off-metoden