Karens innebär en tidsmässig inskränkning i en försäkrings giltighet. Vissa bidrag inom socialskyddet utbetalas inte under karensdagar, varvid en viss självrisk föreligger.

I Finland skiljer man[1] mellan arbetslöshetsdagpenningens självriskdagar och karens, där karens införs till exempel då en person vägrar ta emot arbete.

Källor

  1. Arbetslöshetskassornas Samorganisation: Begränsningar i arbetslöshetsdagpenningen

Läs mer om:
Sjukpenning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.