På grund av lagstiftning kan banker tvingas ha delar ur sitt kapital, till exempel 2 %, i bankens kassavalv eller hos den statliga centralbanken. Detta kallas kassakrav. Avsikten är att förhindra att banker går i konkurs.

För att påverka den ekonomiska situationen kan staten använda sig av kassakravet. Om kassakravet höjs sjunker den summa pengar som är tillgänglig för utlåning, vilket leder till minskad pengamängd i samhället och lägre efterfrågan.

Källor

  • Karlsson, Lars-Olof. 2011. "Samhällskunskap gymnasiet". Gleerups.

Läs mer om:
Kapitaltäckning
Fractional-reserve banking

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.