På företagsmarknaden har det blivit vanligt med Key Account Management. På svenska kan vi säga att innebörden är att koncentrera sig på nyckelkunder. För de flesta företag som säljer till andra företag är det på det sättet att ett fåtal av kunderna står för en stor del av intäkterna.

Meningen med Key Account Management är att relationerna till nyckel-kunderna ska stärkas eftersom satsningen på dessa ofta är av strategisk betydelse, tillväxtpotentialen där som störst precis som lönsamheten. Att vårda dessa relationer och utveckla dem över tiden skapar oftast ett mervärde för både det säljande respektive köpande företaget.

Det är de viktigaste kunderna som klassificeras som nyckelkunder. Genom att modifiera och differentiera sina produkter och tjänster enligt en nyckelkunds behov hoppas man att en långsiktig relation skapas.

Läs mer om:
Relationsmarknadsföring
Key Account Management, KAM (Nyckelkunder)