Kollusionsfara innebär att under förundersökningsskedet i en rättegång det bedöms föreligga risk för att en misstänkt genom att undanröja bevis eller på annat sätt förstör sakens utredning.

Risken kan bestå i att den misstänkte kontaktar vittne eller målsägare och försöker förmå dem att ändra sina berättelser. Kollusionsfara kan även bestå i att den misstänkte gömmer eller förstör bevis.

Föreligger kollusionsfara kan den misstänkte under vissa förhållanden förklaras häktad av domstolen. Vid kollusionsfara medges i regel åklagaren rätt att meddela den misstänkte restriktioner.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.