En benämning som Konkurrensverket använder i samband med tillämpningen av transparenslagen för all företagsverksamhet som skyddas av en särskild eller exklusiv rättighet alternativt utgör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för vilken företaget har fått ersättning från det allmänna i någon form.

Ett företag som driver konkurrensskyddad företagsverksamhet och som även driver konkurrensutsatt företagsverksamhet ska normalt upprätta en separat redovisning. Se 4 § transparenslagen.

Läs mer om:
Konkurrens
Konkurrenslagen
Transparenslagen

Källa
Konkurrensverket, dec 2013