Ibland kan det bli fel och om kunden tycker att det som levererats inte stämmer överens med innehållet i fakturan kan det säljande företaget utfärda en kreditfaktura. Vanliga orsaker till att en kreditfaktura utfärdas är att en produkt har brister eller skador, att fel vara levererats, att tjänsten inte utförts på ett tillfredsställande sätt, att debiteringen blivit fel mm.

Då en kreditfaktura utfärdas ska på den anges

  • Den ersättning som begärts enligt tidigare utfärdad faktura samt den nedsättning som ska ske.
     
  • Momsens belopp enligt den tidigare utfärdade fakturan samt den nedsättning som ska ske. 
     
  • Övrigt som kan ha betydelse för skattskyldigheten och för köparens avdragsrätt eller rätt till återbetalning. 
     

Läs mer om:
Ekonomi
Ekonomistyrning
Fakturering och kassaflöde