En loggbok, även skeppsdagbok eller skeppsjournal, är en bok där man löpande, i kronologisk ordning, antecknar uppgifter om vad som händer ombord på ett fartyg vid lastning eller lossning av gods, angöring, avgång och under resan. Under sjöresa införs anteckningar allt eftersom resan framskrider, med uppgifter om fart, kurs, position, avverkad distans och händelser ombord.

Ordet loggbok kommer från loggen, med vilken man kunde uppskatta avverkad distans vid en viss kurs kurs vid positionsbestämning, i tider då annan positionsbestämning till havs kunde göras endast under goda förhållanden.

På handelsfartyg förs en loggbok på fartyg från 20 ton brutto, på fiskefartyg från 80 ton brutto.[källa behövs] Det finns olika loggböcker såsom maskindagbok, andra speciella loggböcker kan förekomma över lasten, bunkring.

Anteckningarna i loggboken skall göras av styrman under överseende av befälhavaren, till sjöss i allmänhet senast vid vaktbyte. Uppgifter får inte strykas, utan måste vid behov rättas med en skild anteckning.

Loggbok skall även föras av dykare, såväl kommersiella som rekreationsdykare.

Logg används i överförd bemärkelse om andra anteckningar av motsvarande karaktär, såsom i datorers loggfiler.

Källor

  • Loggbok i Nordisk familjebok (första upplagan, 1886)
  • Skeppsdagbok Transportstyrelsen

Läs mer om:
Sjöförklaring
Sjöfynd
Sjöfylleri
Konossement
Redare
Sjörätt

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.