Alla företag samlar på marknadsinformation och gör mer eller mindre medvetet ett stort antal marknadsundersökningar. De större företagen har oftast ett väl strukturerat marknadsinformationssystem där kunskapen sammanställs och analyseras av personer med olika typer av expertkunskaper. Större företag har även de ekonomiska resurser som behövs för att kunna "köpa" en  marknadsundersökning från ett specialiserat undersökningsföretag.

I ett mindre företag kan "rätt" information ha stor betydelse för företagets fortlevnad. Börja alltid ditt informationssökande genom att göra en noggrann sökning på Internet. Mycket information kan man idag hitta på det viset. Kanske inte alltid så djup, men i många fall tillräckligt för att fatta ett rimligt och bra beslut.

När du (företaget) bedömer ditt informationsbehov inför ett visst beslut bör du tänka på följande: 

 • Vad är det som du (företaget) behöver veta?
   
 • Vilken kunskap har du redan?
   
 • Hur ska informationen användas - för vilken typ av beslut?
   
 • Den kunskap som du saknar, behövs den för att beslutet ska bli bättre?
   
 • Varifrån skaffas den saknade informationen och kostar den något? 
   

Att göra en marknadsundersökning behöver inte vara komplicerat. Tänk bara på följande:

 • Var klar över vad du vill veta.
   
 • Fråga enkelt och begripligt.
   
 • Undvik ledande frågor.
   
 • Frågornas ordningsföljd betyder mycket.
   
 • Antalet frågor får inte vara för många.
   
 • Testa frågorna i en Miniundersökning innan du gör den riktiga undersökningen.
   

Läs mer om:
Marknadsundersökning
Informationskällor