Hur ser det ut på marknaden just nu för företagets produkter/tjänster? Vilka är våra kunder och vilka är våra konkurrenter?  Hur fungerar vår distribution? Är våra leverantörer de rätta?

Genom att noga analysera svaren på detta skapas bättre förutsättningar för att kunna svara på frågor av följande typ: 

  • Vilka möjligheter finns det på den befintliga marknaden?
     
  • Vilka framtida möjligheter finns det vad avser marknads- utveckling, produktutveckling och/eller tjänsteutveckling? 
     

Nulägesanalysen är till för att företaget ska skapa sig en så objektiv bild av företagets nuläge som möjligt. Ibland används ordet situationsanalys istället för nulägesanalys. En situationsanalys används oftast av lite större företag som funnits på marknaden ett antal år. Situationsanalysen görs djupare och innefattar alla funktioner i företaget, till exempel hur personalsituationen ser ut, planerade investeringar i lokaler eller maskiner.

Nulägesanalysen skall beskriva följande områden:

  • Företaget
  • Affärsmiljön
  • Omvärlden

Läs mer om:
Marknadsplanens olika delar