Praktisk ProjektStyrningPPS, är en projektstyrningsmodell användbar för alla typer av projekt. Modellen är ursprungligen skapad av dåvarande Enator som sedan övergått till Tieto[1] och är en av de mest använda i Sverige. I PPS delar upp projekten i tre nivåer; Affärsmodell, Styrmodell och Produktionsmodell.
 

Beslutsprocessen

PPS delar upp beslutsprocessen i åtta olika beslutspunkter (BP). Vid dessa beslutspunkter gör projektets styrgrupp en bedömning om projektets fortlevnad baserat på den affärsmässiga situationen i projektet och tar därefter beslut om att fortsätta, förändra eller lägga ner projektet.

Under förberedelsefasen:

BP1: Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna
BP2: Beslut om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelsearbete
BP3: Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för resterande del av projektet

Under genomförandet:

BP4: Beslut att starta genomförandet
BP5: Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet
BP6: Beslut om att godkänna leverans av projektets delresultat eller slutresultat

Under projektavvecklingen:

BP7: Beslut om att godkänna överlämning av ansvaret för projektets resultat till förvaltningen
BP8: Beslut om att avsluta projektet
 

Styrande dokument

PPS beskriver ett antal styrande dokument:

  • Projektdirektiv Ge underlag och förutsättningar för start av projektet samt ange styrande ramar för förberedelsearbetet.
  • Projektplan, Identifiera, definiera och avgränsa projektets åtagande.
  • Statusrapport, Beskriva aktuellt status och prognos för projektet.
  • Slutrapport, Redovisa projektets måluppfyllelse, olika deltagargruppers erfarenheter samt ge rekommendation till ett förbättrat arbetssättprojektets slutrapport beskrivande projektförlopp och erfarenheter.
     

Färdigheter för projektstyrning

PPS beskriver ett 70-tal olika färdigheter för program-, portfölj- och projektstyrning bland annat hur man förbereder och planerar ett projekt.

Noter

  1.  ”Verktyg som mjölkar ur det mesta”. Metro Teknik. 14-20 maj 2008.
     

Läs mer om:
Projekt
Projektledning
Projektledare
Projektstyrningsmodell
PROPS
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.