Rättstrygghet, medborgarens säkerhet att få medborgerliga rättigheter tillgodo-sedda inom rättsväsendet.

Rättstrygghet anses vara en av förutsättningarna för demokrati. Om rättstrygghet saknas finns risk att politiker och andra makthavare utnyttjar rättsväsendet för att döma oskyldiga. Rättstrygghet är också ett hinder för en fungerande samhällsekonomi, eftersom ett sunt affärsliv förutsätter upprätthållandet av vissa normer, exempelvis "pacta sunt servanda", vilket i sista hand garanteras institutionellt av en okorrumperad civilrätt.

Till förutsättningar för rättstrygghet räknas bland annat:

  • En misstänkts rätt till advokat
  • Åtalets bevisbörda i rättegång
  • Offentlig rättsskipning (se offentlighetsprincipen)
  • Skydd mot tortyr
  • Skydd för personlig egendom mot stöld och rättsstridig konfiskation
  • Domstols självständighet från politiska organ. Ett undantag är benådning

Läs mer om:
Rättssäkerhet
Justitiemord

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.