Referensränta är en räntesats som bestäms en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli.

Referensräntan skall motsvara den ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet enligt 9 § räntelagen (1975:635).

Många andra räntor i samhället baseras på Riksbankens referensränta. Till exempel står det i räntelagen att dröjsmålsräntan ska vara referensräntan plus åtta procentenheter.[1]

Referensränta fanns inte före den 1 juli 2002. Då var det istället diskontot som agerade samhällets ränteindikerare.

Referensräntan är sedan den 1 januari 2013 1,0 %. [2]

Källor

  1.  6 § Räntelagen (1975:635)
  2.  ”Sveriges Riksbank/Riksbanken - Förändringar av referensräntan, tabell:”. Läst 8 januari 2013.

Läs mer om:
Ekonomi
Företagsekonomi
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.