Remissinstans kallas organisation eller myndighet med rätt att avge yttrande beträffande nya lagförslag. Med sina specialkunskaper förväntas remissinstanserna kunna ge lagstiftaren ökad kunskap om ett lagförslags nytta och konsekvenser.

Ett urval av organisationer som är remissinstanser till riksdag och regering:

 • Naturskyddsföreningen (SNF)
 • Sveriges Motorcyklister (SMC)
 • Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR)
 • Friskolornas riksförbund
 • Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS)
 • Veterinärer i Sverige
 • P2 – Svenskt Vrakskydd
 • Sveriges Annonsörer
 • Motormännens riksförbud
 • Företagarförbundet
 • Svenska Djurskyddsföreningen
 • FSO, Fria förskolor

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.