Nollpunkten (på engelska break-even point) är då företagets intäkter och kostnader är lika stora. Vid nollpunkten går det att utläsa vilken försäljningsvolym företaget måste uppnå för att alla kostnader ska vara täckta. Är volymen högre kommer företaget att visa vinst, är den lägre visar företaget en förlust.
 

Resultatdiagram

Genom att använda ett resultatdiagram går det lätt att åskådliggöra noll- punkten.


 

Resultatdiagram bra hjälp vid budgetering 

Genom att använda ett resultatdiagram är det enkelt att se företagets beräk- nade resultat vid olika budgetalternativ: 


 

Läs mer om:
Kalkylering