Vissa kreditinstitut (även privatpersoner) har specialiserat sig på att tillföra kapital till innovativa företag i etableringsfasen. Eftersom det är nystartade företag eller projekt där både vinsten kan bli stor samtidigt som risktagandet är alldeles uppenbart kallas detta kapital för riskkapital och företagen som tillhandahåller detta för investmentbolag eller riskkapitalbolag.

Dessa riskkapitalbolag går in som delägare och målsättningen är att efter ett antal år sälja sin del med god vinst satt i relation till det satsade kapitalet. Kraven på kompetenta styrelser är mycket uttalad för att ett riskkapitalbolag ska satsa pengar. 
 

Läs mer om:
Finansiering
Checkkredit
Avbetalning
Leasing
Factoring
Riskkapital
Affärsänglar
Exportkrediter
Säkerhet