En investerings värde ett valt antal år framåt, beräknad med en viss kalkylränta, kallas investeringens slutvärde.
 

Beräkning av en investerings slutvärde

Om du sätter in 10 000 kr på banken till 5 % ränta och vill veta vad du får ut om 10 år använder du slutvärdemetoden.

Genom att gå in i en tabell och ta reda på slutvärdefaktorn får du

10 000 x 1,629 (10 år, 5 %) = 16 290 kr 

För att räkna fram en investerings slutvärde görs beräkningen som ovan. Räntan som används är företagets kalkylränta.

Läs mer om:
Investeringskalkylering
Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Slutvärdemetoden
Pay-Off-metoden