Svarande är den part mot vilken civilrättslig talan väcks i domstol. Den part som väcker detta åtal kallas kärande.

Den skrivelse som en svarande skickar till rätten, efter att ha tagit del av käromålet, kallas svaromål.

Tilltalad – den part mot vilken talan väcks i straffrättsliga ärenden

Målsägande – den part som väcker talan i straffrättsliga ärenden

Läs mer om:
Målsägande
Målsägandebiträde

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.