Ett systematiskt fel (Ibland kallat deterministiskt fel) är ett fel i en mätning eller beräkning som beror på att informationen man har tillgång till är felaktig på ett förutsägbart sätt. Om man känner till ett sådant fel (eller får kännedom om det i efterhand) kan man oftast kompensera för det och förbättra noggrannheten i sin mätning eller beräkning. Vet man till exempel att termometern alltid visar två grader för lite kan man lätt räkna ut den verkliga temperaturen. Vet man att hastighetsmätaren visar 7% för mycket kan man räkna ut den verkliga hastigheten och så vidare.

Andra typer av fel, som inte är lika lätta att rätta i efterhand är slumpfel (stokastiska fel) samt i statistiska undersökningar urvalsfel.

Läs mer om:
Marknadsundersökning
Stickprov
Enkät
Surveyundersökning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.