Telekommunikationstjänst, eller teletjänst, avser arbete som utförs av en aktör inom telekommunikationsbranchen, vanligen ett företag, på uppdrag av en kund, finansierat genom till exempel avgifter eller reklam.

Teletjänster innefattar:

  • Kommunikationstjänster eller nättjänster, det vill säga abonnemangsform som ger access till telekommunikationsnätverk, och som levereras av internetleverantörer, mobiloperatörer, och andra teleoperatörer.
     
  • Mervärdestjänster, till exempel medflyttning, vidarekoppling och intelligenta nätverkstjänster.
     
  • Innehållstjänster, till exempel internettjänster, betalsamtalstjänster (exempelvis interaktiva frågesporter och datinglinjer), callcentertjänster och wap-portaler.

Detta ska skiljas från användningen av begreppet tjänst eller kommunikations-tjänst i teknisk bemärkelse inom tele- och datakommunikationsområdet, exempelvis webbtjänst. I det sammanhanget avses arbete som utförs av en programvara eller en utrustning åt en människa (och är då synonymt med tillämpning) eller åt annan programvara eller utrustning. En data/telekommunikationstjänst följer ett kommunikationsprotokoll, till exempel ett applikationsprotokoll om tjänsten utförs åt en människa.

Läs mer om:
Abonnemang

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.