Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en försäkringsform i Sverige för anställda som omfattar stöd till närstående om den försäkrade avlider, ungefär som en vanlig livförsäkring. Dock finns vissa begränsningar i tjänstegrupplivförsäkring, som inte gäller för privat/individuell livförsäkring. En tjänstegrupplivförsäkring tecknas normalt av den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation och är en variant av gruppförsäkring.

Utbetalningen som försäkringen leder till vid dödsfall är skattefri och omfattar minst sex prisbasbelopp, det vill säga 267 000 kronor (år 2013).

Källor

  • Okänd TGL-försäkring skyddar nästan alla – Försäkringsfakta

Läs mer om:
Livförsäkring
Tjänstegrupplivförsäkring

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.