Tjänstesektorn är den största företagssektorn i dagens industriländer. I Sverige står tjänsteproduktionen för två tredjedelar av produktionen om vi ser till näringslivets förädlingsvärde. Tjänstesektorn indelas i ett flertal delsektorer. Två av de största sektorerna är handelssektorn och fastighetssektorn. Handelssektorn (detalj- och partihandel) svarar för drygt 20 procent av förädlingsvärdet inom tjänstesektorn. 

I tjänstesektorn ingår exempelvis också sådana verksamheter som post (paketdistribution är stort) och tele, bank och försäkring, hotell och restaurang, skola och vård, samfärdsel och transporter, musik och annan underhållning.

Områden som vuxit snabbt under senare år är olika typer av dataverksamhet och telekommunikation men även tjänster inom välfärdssektorn som exempelvis utbildning, vård och sociala tjänster.

Sysselsättningen i den svenska tjänstesektorn, då även offentlig sektor räknas in, ligger runt tre fjärdedelar den totala sysselsättningen.


Läs mer om:
Kunskapsföretag
Kompetens
Kompetensutveckling
Kärnkompetens
Social kompetens