Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan (FK) till en förälder som är vårdnadshavare och bor ensam med barnet (är folkbokförd med barnet), om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller betalar ett underhåll som är lägre än 1 273 kronor per månad.

Efter tolv år med samma belopp (sedan 1994), höjdes det 2006 med hundra kronor till SEK 1 273.

Den som inte bor med barnet får, utifrån inkomsten, betala tillbaka till FK samhällets kostnader för underhållsstödet.

Läs mer om:
Samboförhållande
Äktenskapsförord
Bodelning
Skilsmässa
Underhållsstöd

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.