Ett underhandsackord är en frivillig ackordsuppgörelse och inte reglerat på samma vis som ett offentligt ackord.

Vid ett underhandsackord gör gäldenären en ackordsuppgörelse med en, flera eller alla borgenärer. Här gäller det bara att komma överens och alla fordringsägare behöver inte behandlas lika.

För att en sådan uppgörelse ska lyckas kan det vara lämpligt att anlita någon "neutral" utomstående som leder förhandlingen/-arna och bekräftar vilka tillgångar och skulder företaget har.
 

Läs mer om:
Vad händer vid (och innan) en konkurs