Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.[1] Ordet innebär även, i ett allmännare sammanhang, att bekräfta riktigheten i något. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Ordet vidimera härstammar från latinets vidi, som betyder jag har sett.


Ett exempel på en vidimering

Noter

  1.  Rätt utformning Antagning.se Läst 18 juni 2012.

 
Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.