Vittnesmål lämnas bland annat vid förhör hos polis eller i domstol. Vittnesmål lämnas av vittne som har sett eller hört någonting som kan vara av intresse för de förhandlingar som förs eller för den utredning som görs.

Kronvittne kallas en person som helt eller delvis slipper straff mot att berätta om andras inblandning i ett brott, vanligt bland annat i USA och Storbritannien. I Sverige används inte kronvittnen av två skäl:

  1. Lagstiftaren anser att ett begånget brott kräver straff och inte ska gå att förhandla bort.
  2. Juridisk osäkerhet kring tillförlitligheten - en rädsla för att en person ska säga vad som helst för att slippa undan.

Läs mer om:
Svarande
Målsägandebiträde

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.